Geld Verdienen Online

Tips hoe je geld kan verdienen op internet: Makkelijk geld verdienen, Snel geld verdienen, of lees onze Blog

Makkelij k Geld Verdienen

Gesorteerd op makkelijke, simpele en betrouwbare methoden zonder risico.

Methode Eenvoud
Enquêtes invullen
Spaarprogramma's
Cashback
Verdien met Facebook

Snel Geld Verdienen

Gesorteerd op de mogelijkheid om snel en veel geld te verdienen.

Methode Snelheid
Binaire Opties
Affiliate Marketing
Eigen website
Eigen webshop

BlogSAMSAM enquetes review & ervaring: is dit panel betrouwbaar?

Het enquête panel dat we kennen als SAMSAM consumentenpanel is onderdeel van het marktonderzoeksbureau SAMR. Wat ons betreft is dit NIET een van de Top 8 betrouwbare & best betaalde enquête sites om geld te verdienen. In dit artikel zullen we je uitleggen waarom dat zo is, en waarom we het je tegelijkertijd ook weer niet afraden om je er in te schrijven.

SAMSAM wil het graag anders doen. De 40.000 leden geven hun mening over producten, diensten, marketing uitingen, ideeën of de service van opdrachtgevers. Maar ze doen op een andere manier hun onderzoeken dan de meeste panels. Dus niet met surveys / enquêtes, maar vooral interactieve manieren van onderzoek. Lees verderop de exacte vormen.

Hiermee willen ze onderzoeken leuker en interessanter maken voor de leden die meedoen, en tegelijkertijd de uitkomsten ervan waardevoller voor hun klanten. Dat ze juist panelleden zoeken die het puur van zichzelf leuk vinden om mee te doen blijkt wel uit het volgende:

Leden krijgen geen 1-op-1 beloning voor hun inspanningen, zoals je dat gewend bent bij de meeste panels waar je een vaste vergoeding / beloning per ingevulde enquête krijgt. Ze willen echt dat je meedoet omdat je het leuk vindt en zoeken geen “beroeps respondenten” die het “alleen” voor het geld doen. Daarmee denken ze betere of meer eerlijke antwoorden te krijgen op de vragen en stellingen. Wel reiken ze overigens geregeld leuke prijzen uit als bedankjes, dus je blijft niet helemaal met lege handen achter...

Doe hier dus niet mee als je gewoonweg geld wilt verdienen met enquêtes invullen. Dan kan je beter kijken bij de eerder genoemde Top 8 beste betaalde sites. Nee, doe alleen mee als je het leuk vindt. Meer dan andere bureaus zal SAMSAM je betrekken bij hun bevindingen en je belonen met bijvoorbeeld een ballonvaart!

Achtergrond informatie: SAMSAM is dus onderdeel van SAMR. Zij richten zich puur op kwalitatief onderzoek. Dus geen vragenlijsten, maar andere vormen van onderzoeken zoals interviews, groepsdiscussies, focusgroepen, workshops, brainstorm- en co-creatie sessies, storytelling, Whatsapp-onderzoek of klantarena’s.

Hiermee zeggen ze meer diepgaande resultaten te verkrijgen en onderscheiden ze zich van veel andere online onderzoeksbureaus. Vanuit die gedachte zijn ze zelf overigens ontstaan als afsplitsing van het bureau MarketRepsonse.

Als lid is het dus ook wel belangrijk te bedenken dat het vaak meer tijd en inspanning vergt om aan dergelijke onderzoeken mee te doen dan even online een vragenlijstje invullen. Je zal meer na moeten denken en soms zelfs naar locatie moeten reizen!

Beste spaarprogramma

Beste enquête-panel

Volg ons op Facebook